Izcenojumi un darba bāze

Jaunajiem klientiem piešķiram atlaidi pirmajam sadarbības mēnesim.

Izcenojumā tiek ņemta vērā uzņēmuma specifika, pamatlīdzekļu skaits, darbinieku skaits, apstrādājamo dokumentu un sagatavojamo atskaišu daudzums un sarežģītība. Atnāciet uz konsultāciju un vienosimies par izmaksām.

Katram klientam nodrošinām individuālu pieeju.

*******************

Strādājam ar licencētu grāmatvedības programmu “Tildes Jumis Pro”

Darba bāze:

 • Dokumentu (pavadzīmes, čeki, rēķini u.tml.) grāmatošana
 • Bankas norēķinu konta/-u grāmatošana
 • Kases operāciju uzskaite
 • Avansu norēķinu sastādīšana
 • Debitoru un kreditoru kontrole
 • Darba algu aprēķināšana gan summētā darba laika uzskaitei, gan normālā darba laika uzskaitei
 • Atvaļinājumu un darbnespējas lapu aprēķināšana
 • Komandējumu noformēšana
 • PVN deklarāciju iesniegšana
 • PVN atgūšana no ES dalībvalstīm
 • Importa dokumentu grāmatošana un deklarēšana
 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju sastādīšana
 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju sastādīšana
 • Dabas resursu nodokļa pārskati
 • Akcīzes nodokļa pārskati
 • Noliktavas uzskaite
 • Lietvedības kārtošana – darba līgumi, rīkojumi, iesniegumi, sadarbības līgumi
 • Centrālās statistikas pārvaldes atskaites
 • Gada pārskatu sastādīšana
 • Jaunu uzņēmumu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā, izmaiņu sagatavošana iesniegšanai
 • Iepriekšējo periodu sakārtošana