Kompetence

Ar skolā iegūtu izglītību vien nepietiek, lai būtu zinošs grāmatvedis. Tieši tāpēc zināšanas jāpilnveido praksē un jāseko līdzi visām mūsu likumdošanas izmaiņām. Lai nezaudētu modrību – kompetences sertifikāts atjaunojams reizi trijos gados, lai pierādītu, ka grāmatveža zināšanas allaž turas līmenī. Lai profesionālāk apgūtu jaunos likumus un noteikumus, regulāri apmeklēju seminārus par aktuālākajām tēmām.